AUTOMAZGĀTAVAS IERĪKOŠANA

Pietiekami daudz vietas

Automazgātavas veids Automazgātavas veids Teritorijas platība ar pieeju
Divi stendi 60 m2 270 m2
Trīs stendi 90 m2 360 m2
Četri stendi 120 m2 450 m2
Četri stendi – konteinera tipa 135 m2 495 m2
Pieci stendi 150 m2 540 m2
Pieci stendi – konteinera tipa 165 m2 585 m2
Seši stendi 180 m2 630 m2
Seši stendi – konteinera tipa 195 m2 675 m2
  • Papildus ir iespēja automazgātavā izvietot arī putekļu sūcēju. Mēs uzskatām, ka automašīnas salona tīrīšanai nepieciešamā platība ir 20 m2. Katrai šādai pozīcijai nepieciešami papildus 20 m2, kā arī pieeja tai.

AUTOMAZGĀTAVAS IERĪKOŠANA SOLI PA SOLIM

Vietas atrašana

Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai paredzētajai teritorijai jāatbilst divām prasībām: pievilcīga vieta un pietiekami liela teritorija būves izvietošanai.

Pievilcīga vieta

Lai vieta tiktu uzskatīta par pievilcīgu bezkontakta automazgātavas būvniecībai, tai jāatbilst pēc iespējas vairākiem no šādiem kritērijiem:

  • Vieta, kas atrodas tuvumā cilvēku pulcēšanas vietām, piemēram, pilsētas centrs, dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu nami, pilsētas ar vairāk kā 5000 iedzīvotājiem.
  • Vieta galveno ielu un ceļu tuvumā, krustojumos, apļos, tādos objektos kā degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas, tirdzniecības centri, lielveikali, veikali, tehniskās apskates stacijas u. tml.
  • Vizuāli pamanāmi objekti.
  • Viegla piebraukšana, iespēja griezties pa labi un pa kreisi.
  • Piemērota teritorija, lai apmeklētāju ērtībai automazgātavā būtu iespējams izbūvēt brauktuvi.
  • Augstāk attēlotajā tabulā apkopota informācija par mazāko iespējamo teritoriju, ņemot vērā stendu un putekļu sūcēju skaitu.

Bezkontakta automazgātava var tikt uzstādīta, pamatojoties uz īpašumā esošu vai nomātu zemi. Turklāt, parakstot līgumu, ir vērts atcerēties, ka automazgātavas uzstādīšanai jāatbilst attiecīgās regulējošās institūcijas prasībām. Tāpēc mēs iesakām noslēgt vienošanos ar zemes īpašnieku par zemes pirkšanu vai nomu, kas stājas spēkā tikai pēc tam, kad saņemts zonējums vai pieejams teritorijas ģenerālplāns, un tas ļauj šajā teritorijā ieguldīt investīcijas šāda tipa būvē.

  • Nomas līgumu ieteicams slēgt uz ilgāku periodu, lai mēs varētu droši darboties un gūt labumu no objekta. Šāds līgums parasti tiek slēgts uz laiku no 5–20 gadiem.

Turpmāku formalitāšu kārtošanai ir divi iespējamie veidi. Jūs varat nolīgt arhitektu, kas nokārtos visas formalitātes, vai jūs to varat darīt patstāvīgi, un arhitekts būs atbildīgs tikai par pielāgošanas izpildījumu.  Tiklīdz ir pieņemts lēmums par līguma parakstīšanu ar arhiteku, jāizstrādā laika grafiks. Tas pasargās jūs no pārliekas procesa pagarināšanas.

Zonējums un zemes attīstības plāns. Kā jau iepriekš minēts, lai investētu pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībā noteiktā teritorijā, jāsaņem attiecīgās pašvaldības institūcijas atļauja. Ja teritorija ietverta vietējā attīstības plānā, lēmumu par plānošanas nosacījumiem pieņem, pamatojoties uz plānu. Šī ir vislabākā situācija, un šajā gadījumā lēmums tiek pieņemts nosacīti īsā laikā. Ja teritorija nav ietverta vietējā attīstības plānā, tad situācija ir sarežģītāka, un jums jāpiesakās būvniecības nosacījumu saņemšanai.

Ja būvniecības vai attīstības plāns paredz šāda veida investīcijas, arhitekts var sākt dokumentācijas sagatavošanu būvatļaujas saņemšanai. Kā daļa no jums nepieciešamās dokumentācijas, jums jāizstrādā ūdensapgādes, elektroapgādes un gāzes vai degvielas apgādes projekts. Papildu tam jums jāizstrādā zemes lietošanas plāns. Atkarībā no vietējās pašvaldības prasībām, iespējams, būs jāatbilst pārskatam par ietekmi uz vidi. Jābūt parakstītiem arī līgumiem ar attiecīgajiem piegādātajiem.

Būvlaukuma sagatavošanas darbi bezkontakta automazgātavas būvniecībai ilgst apmēram 1–2 mēnešus. Darbu apjoms ietver betona platformas izveidi, elektroapgādes, gāzes apgādes un ūdensapgādes sistēmu izbūvi. Kad platforma ir gatava, tiek uzstādītas nojumes un iekārtas. Šī procesa ilgums atkarīgs no mazgāšanas staciju veida un skaita. Tas var būt no 2 dienām līdz pat vienai nedēļai.

Pēc investīciju projekta realizēšanas par to jāziņo valsts uzraugošajām iestādēm. Būvatļaujā ir informācijai par to, kuras institūcijas jāinformē par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Tikai pēc visu formalitāšu nokārtošanas un elektrības pieslēgšanas mēs varam atvērt automazgātavu un pelnīt naudu.