Privātuma politika

Privātuma politika

SIA “CWP”, reģistrācijas numurs: 40103582122, juridiskā adrese: Mazcenu aleja 17-15, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV -2166 ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras persona ir sniegusi CWP SIA, lai pieteiktu pakalpojumu, noslēgtu līgumu, izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, sniegtu vai saņemtu informāciju.
Klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

1.1. lai pieteiktu pakalpojumu sniedzot kontaktinformāciju tīmekļa vietnē udmaer.eu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, uzņēmums u.c.).
1.2 tīmekļa vietnē udmaer.eu izmantojot sīkdatnes (cookies).

CWP SIA veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu fizisko personu datus. Dati trešajām personām var tikt izpausti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi CWP SIA tās tīmekļa vietnes Udamer.eu apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi, vai persona noteiktā kārtībā pieprasījusi tos dzēst.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī citos gadījumos, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi af(at)udmaer.eu

Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt patstāvīgi (atļaut vai aizliegt), izmantojot pārlūkprogrammu.

Instrukcijas, kā konfigurēt sīkdatnes, varat atrast šeit:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042